Kurzy inline bruslení

Kurzy inline bruslení už od 500 Kč. Nevíte jak správně stát a jezdit na bruslích? Neumíte brzdit? Nevíte jak zatočit a nespadnout? Na našich kurzech inline bruslení pro začátečníky se to naučíte.

Všeobecné podmínky

Přihlášení

Na všechny kurzy in-line bruslení je možné přihlásit se zasláním přihlášky, která je ke stažení na webových stránkách u konkrétního kurzu. Veškeré detaily můžete řešit buď mailem nebo telefonicky. Po obdržení přihlášky Vám potvrdíme mailem její přijetí a rezervaci místa. Pokud je kurz obsazen, vyhrazujeme si právo Vaši přihlášku na daný kurz nepřijmout a samozřejmě Vám obsazenost kurzu oznámit. Přihlášením zároveň souhlasíte s těmito všeobecnými podmínkami.

Zrušení účasti

V případě, že se daného kurzu nemůžete z jakéhokoli důvodu zúčastnit, je nutné nám to oznámit opět buď mailem nebo telefonicky a to nejpozději týden před pořádadným kurzem. Pouhé nezaplacení kurzu nestačí. V případě, že by se jednalo o naléhavý případ (nemoc, úmrtí v rodině atd.), je možné kurz zrušit bez storno poplatku do 24 hodin před jeho konáním za předpokladu, že bude důvod doložen.

Podmínky účasti na kurzu

Podmínkou pro absolování kurzu in-line bruslení pro dospělé (začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé) je dosažení věku 15 let a to nejpozději v den před pořádaným kurzem. V tomto případě vyžadujeme podpis o souhlasu s všeobecnými podmínkami od zákonného zástupce. Druhou podmínkou je dobrý zdravotní stav všech účastníků. Podmínkou pro absolvování kurzu in-line bruslení pro děti je dosažení věku 6 let a to nejpozději v den před pořádaným kurzem. Další podmínkou je buď doprovod dítěte jedním z rodičů (dítě stačí předat před začátkem kurzu instruktorovi a po kurzu jej opět vyzvednout) nebo doprovod dítěte jinou osobou, která s sebou přinese souhlas zákonného zástupce se zařazením dítěte do kurzu.

Platba

Kurzovné je nutné uhradit do 14 dnů od závazného přihlášení (zaslání přihlášky) nebo do 14 dnů před konáním konkrétního kurzu a to podle situace, která nastane dříve. Kurzovné se hradí na účet, který zasíláme po obdržení přihlášky mailem pod variabilním symbolem, kterým je Vaše telefonní číslo. Po obdržení platby Vám zašleme potvrzení o příjmu kurzovného. Pokud potřebujete vystavit na kurz fakturu, je nutné nahlásit tuto skutečnost před platbou kurzovného tak, abychom Vám vystavili a zaslali fakturu předem se všemi potřebnými náležitostmi.

Pokyny ke kurzu

Pokyny ke kurzu přijdou každému účastníkovi na jím zadanou e-mailovou adresu cca týden před konáním kurzu.

Odpovědnost

Každý účastník absolvuje kurz na vlastní odpovědnost. Toto stvrzuje svým podpisem na začátku kurzu. Zároveň stvrzuje, že se bude výhradně řídit pokyny instruktora. Účastníci potvrzují přihlášením souhlas s všeobecnými podmínkami.

Pojištění

Pro kurzy v ČR nepotřebujete žádné zvláštní pojištění, ošetření lékařem je řešeno v rámci všeobecného zdravotního pojištění, které si každý občan ČR hradí. Pro Váš klid a jistotu doporučujeme sjednat si úrazové připojištění (pokud ho již nemáte nebo pokud ho neřeší Vaše životní nebo jiná pojistka) na dobu konání konkrétního kurzu.

Storno kurzu v případě špatného počasí

V případě nepřízně počasí (déšť nebo mokrý terén) a neexistující náhradní vatianty pro konkrétní kurz musíme bohužel kurz zrušit. V takovém případě posíláme všem účastníkům cca 2 hodiny před kurzem sms o zrušení kurzu. V případě, že se kurz ruší hned první den (pokud se jedná o víkendový kurz), snažíme se vypsat náhradní termín. Pokud Vám náhradní termín nevyhovuje, zašleme Vám zpět kurzovné na číslo účtu, které nám po zrušení kurzu zašlete na mail. V případě, že se kurz ruší až druhý den (pokud se jedná o víkendový kurz), vypíšeme všem účastníkům opět 1 náhradní termín. Pokud Vám náhradní termín nevyhovuje, můžete se zúčastnit druhého výukového dne v některém z následujících kurzů, pokud je v něm volné místo (maximálně 2 kurzisté nad maximální limit účastníků). V případě nevyužití této možnosti Vám kurzovné za druhý den kurzu propadá. V případě přerušení kurzu z důvodu nepřízně počasí v průběhu konání kurzu, se kurz v daném dni považuje za odučený, pokud výuka trvala alespoň 50 procent plánovaného času v daném dni. Chybějící čas se snažíme nahradit druhý den. V každém případě se snažíme aby kurz byl proveden v plném čase, pokud to neohrožuje zdraví účastníků (mokrý povrch) a v případě zhoršení počasí během kurzu přesouváme teorii na konec kurzu, kde případný déšť nevadí.

Storno podmínky pro kurzy bruslení

Každému účastníkovi kurzu se snažíme vyjít maximálně vstříc při případném zrušení účastni na kurzu. V případě jakýchkoli problémů neváhejte včas zatelefonovat nebo poslat e-mail. V případě, že nemáte vážný důvod (viz výše Zrušení účasti) pro zrušení své účasti na kurzu a kurz zrušíte v době kratší než je jeden týden před jeho konáním, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 50%. V případě, že máte závažný důvod pro zrušení své účasti a dáte nám vědět nejpozději 24 hodin před konkrétním kurzem, storno poplatek Vám nebude účtován. V případě, že zrušíte  účast na kurzu v menším časovém úseku než je 24 hodin před konáním kurzu, je Vám účtován storno poplatek ve výši 100% ceny kurzu ať už pro zrušení z vážného nebo jiného důvodu.

Vrácení kurzovného

Pokud máte nárok na vrácení kurzovného z důvodu zrušení kurzu nebo kvůli stornování Vaší přihlášky dle storno podmínek, je třeba nám zaslat do 30 dnů od nastalé skutečnosti emailem číslo účtu, kam má být příslušná částka vrácena. Pokud nám číslo účtu nezašlete, částka propadá.

Podmínky pro dovolené s inline bruslením

Zálohu ve výši 50% je třeba uhradit do 14 dnů od přihlášení, doplatek zálohy nejpozději 30 dní před začátkem akce

Storno podmínky pro dovolené s inline bruslením

  • 21. - 15. den před konáním akce 25% z ceny akce
  • 14. - 8. den před konáním akce 50% z ceny akce
  • 7. - 1. den před konáním akce 100% z ceny akce

Informace

Veškeré informace, které potřebujete, Vám rádi zodpovíme v pracovní dny na tel. čísle 777 218 004 nebo na mailu kurzy@inlineaerobic.cz

Víte že ...

Pořádáme kurzy bruslení už od jara roku 2008.

Naučili jsme bruslit více než 400 kurzistů.

Spolupracovali jsme s magistrátem hl. m. Prahy při tvorbě příručky pro bruslaře Praha sportovní.

U nás dostanete v ceně kurzu pro začátečníky metodické materiály.

Výuka probíhá na vyhrazených plochách mimo frekventované bruslařské stezky, takže nás nikdo neruší :)

Kontakt

Ing. Lucie Dubnová
organizace kurzů
Mobil: 777 218 004
E-mail: kurzy@inlineaerobic.cz

Spolupracujeme

fitmamisportobchod

Eshop

eshop-inline-aerobic

You are here